دعوت برای مجمع عمومی جهت انتخاب هئیت مدیره جدید انجمن ژئوتکنیک

دعوت برای مجمع عمومی جهت انتخاب هئیت مدیره جدید انجمن ژئوتکنیک
دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق­ العاده

دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق­ العاده (نوبت دوم)
انجمن ژئوتکنیک ایران ( انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)
 
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می­ نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق­ العاده (نوبت دوم) که راس ساعت 17 روز 92/11/15، در محل انجمن ژئوتکنیک ایران به نشانی: خیابان شهید مطهری- خیابان لارستان- نبش خیابان افتخارنیا- پلاک 14- واحد 1 تشکیل می­ گردد. حضور به هم رسانید.
 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی فوق­ العاده:
- انتخاب هئیت­ مدیره جدید
- انتخاب بازرسان اصلی و علی­ البدل
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- افزایش حق عضویت بین­ المللی
  
                                                   هئیت­ مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران