شیراز/

تحقیقات ژئوتکنیک بر روی سد تنگ سرخ فارس

رئیس مرکز زمین شناسی منطقه جنوب کشور: با تحقیقات ژئوتکنیک بر روی سد تنگ سرخ شیراز معلوم شد که این سد بر روی گسل فعال زلزله قرار دارد.

رئیس مرکز زمین شناسی منطقه جنوب کشور(مرکز شیراز) گفت: با تحقیقات ژئوتکنیک بر روی سد تنگ سرخ شیراز معلوم شد که این سد بر روی گسل فعال زلزله قرار دارد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ طهمورث یوسفی در خصوص واقع شدن سد تنگ سرخ شیراز بر روی گسل زلزله گفت: برای احداث هر سدی قبل از شروع به مطالعات اولیه ژئوتکنیکی نیازمند است.
 
وی ادامه داد: در این راستا با انجام مطالعات لازم از جمله مطالعات ژئوتکنیک مشخص می شود که سد بر روی گسل واقع شده و از نظر زمین ساختی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. رئیس مرکز زمین شناسی منطقه جنوب کشور(مرکز شیراز) افزود: از این رو احداث هر سدی به نقشه زمین شناسی و مشخص شدن اینکه بر روی گسل واقع شده یا خیر نیازمند است.
 
وی با تاکید بر اینکه البته به طور قاطع نمی توان گفت یک سد بر روی گسل واقع شده یا خیر، عنوان کرد: این امر به این علت است که در زاگرس گسل کمتر به سطح زمین می رسد. یوسفی بیان کرد: البته در خصوص سد تنگ سرخ شیراز نیز مطالعات لازم انجام شده و تا حدودی مشخص است که این سد بر روی گسل واقع شده است.
 
وی اظهار داشت: در این راستا با انجام تحقیقات ژئوتکنیک می توان پایداری زمین را اعلام تا نسبت به احداث بنا یا سازه بر روی آن اقدام کرد. یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود از یکسان سازی نقشه های یکصد هزار بر روی محیط gis در استان فارس خبر داد و افزود: در این راستا با بازدیدهای صحرایی نقشه های مذکور در استان تهیه شده است.
 
رئیس مرکز زمین شناسی منطقه جنوب کشور(مرکز شیراز) افزود: این نقشه ها با بازدیدهای میدانی و مشخص شدن مرزها در استان مشخص شده است. وی هدف از انجام این کار را تلفیق و یکپارچه سازی نقشه های زمین شناسی عنوان کرد و گفت: در این خصوص 63 برگه یک صد هزاری تهیه شده است.
 
یوسفی در ادامه سخنان خود پیرامون اعلام نتیجه آنالیز نمونه های دریاچه بختگان گفت: در این خصوص نمونه های برداشت شده از بستر دریاچه به مرکز آنالیز ارسال شده است. وی بیان کرد: پس از اعلام نتایج آنالیزها اطلاع رسانی دقیقی پیرامون این موضوع صورت می گیرد.