(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

تازه ها و دانستنی ها

راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی

راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی 

بیشتر

راه اندازی پورتال رسمی شرکت پردیس سازان

پورتال رسمی شرکت پردیس سازان، راه اندازی شد.

بیشتر

مجوزها و استانداردها