معرفی کتاب: ژئوسنتتیک‌ها در مهندسی عمران

نگاهی گذرا بر کتاب ژئوسنتتیک‌ها در مهندسی عمران

شناسه اثر:
نام کتاب: ژئوسنتتیک‌ها در مهندسی عمران
نام نویسنده: امیرحسین بهشتی و سید مهدی سجادی
توضیحات: چاپ اول 1388
ناشر: دانش زنجان (انتشارات)
موضوع: ژئوسنتتیک
شابک: 9786005429367
تعداد صفحه: 138
 
فهرست کتاب:
بررسی کلی ژئوسنتتیک ها (فصل اول)
بررسی کلی
ژئوسنتتیک ها
مقدمه
معرفی
کاربرد
مزایای استفاده از مصالح ژئوسنتتیک
گروه های ژئوسنتتیک
کاربردهای ژئوسنتتیک
جداسازی
تسلیح
فیلتراسیون
زهکش
حفاظ مایع
بررسی و اندازه گیری خواص ژئوسنتتیک
کاربرد ژئوسنتتیک ها در جهان و ایران
ارزیابی اقتصادی
 
ژئوتکستایل ها (فصل دوم)
تعریف
مقدمه
خصوصیات
معیارهای انتخاب ژئوتکستایل
انواع
بافته نشده
بافته شده
انتخاب صحیح
معرفی محدودیت های اجرایی و انتخاب ژئوتکستایل
مشخصات مکانیکی و هیدرولیکی ژئوتکستایل
خصوصیات هیدرولیکی
خصوصیات مکانیکی
آزمایش های استاندارد خصوصیات مکانیکی بر روی ژئوتکستایل ها
کارایی و عملکرد
به عنوان جداکننده ی لایه ها از همدیگر
دارای خاصیت صافی گری
عملکرد به صورت جمع آوری کننده آبهای زهکشی شده، به صورت فیلتر و زهکش
استفاده از ژئوتکستایل ها به عنوان محافظ و لایه تقویت کننده مقاومت برشی خاک
کاردبرد در لایه های مختلف روسازی راه
 
ژئوگریدها (فصل سوم)
 
ژئوگریدها
مقدمه
روش ساخت ژئوگرید
انواع ژئوگرید ها
یک سویه
دو سویه
کارایی شبکه ژئوگریدها
موارد استفاده از ژئوگریدهای یک­سویه و دو­سویه
مقایسه عملکرد ژئوگریدها با ژئوتکستایل ها
 
ژئوسل (فصل چهارم)
تعریف
مقدمه
مزایای استفاده از ژئوسل ها
کاربردهای ژئوسل
 
ژئوکامپوزیت ها (فصل پنجم)
تعریف
مقدمه
معرفی انواع ژئوکامپوزیت ها
 
ژئوممبران (فصل ششم)
ژئوممبران
مقدمه
موارد کاربرد
انواع
روش ها و مراحل اجرایی اتصال ورق های ژئوممبران
انواع تست های آزمایشگاهی عملیات جوش
تست دستگاه جوش، تخریبی و غیرتخریبی
تست بر جوش های تزریقی
اهمیت ژئوممبران ها
محدودیت اجرایی ژئوممبران ها
منابع و ماخذ