علائم اختصاری انواع ژئوسنتتیک ها

علائم اختصاری انواع ژئوسنتتیک ها ارائه شده توسط IGS

انواع ژئوسنتتیک ها و علائم اختصاری ارائه شده توسط IGS:

-- ژئوتکستایل  GT 

-- ژئوممبران  GM

-- ژئوگرید  GG

-- ژئومت GA 

-- ژئوسل  GL 

-- ژئونت  GN 

-- ژئوکامپوزیت  GC 

-- ژئوفوم  GF 

-- بیوتکستایل و بیومت ← BT

-- ژئوسنتتیک زهکشی  GCD 

-- آستر رسی ژئوسنتتیک  GCL 

-- ژئوممبران مرکب مصنوعی  GMS

-- ژئوممبران قیری  GMB