کشف یک مجموعه معماری شگفت انگیز در تپه باستانی هگمتانه

نماینده پژوهشکده باستان شناسی ایران: کاووش ها در تپه باستانی هگمتانه نشان داده که یک مجموعه معماری بسیار شگفت انگیز در هگمتانه دیده می شود.

به گزارش ایرنا ˈمهرداد ملک زادهˈ روز سه شنبه در همایش یک روزه باستان شناسی هگمتانه در کلیسای آنجلی در محوطه تاریخی هگمتانه همدان افزود: این مجموعه نشان دهنده نظم و مدیریت معمارانه بسیار پیشرفته است. وی اضافه کرد: افتخار معرفی این مجموعه ارزشمند برای دکتر ˈمحمد رحیم صرافˈ باستان شناس مطرح کشور است.
 
عضو هیات مدیره کمیته ملی ایکوموس ایران هم در این همایش گفت: هگمتانه قدیمی ترین شهر با طراحی هندسی در ایران است. ˈمحمد رحیم صرافˈ افزود: در جریان حفاری ها، بقایای معماری خشتی شهر هگمتانه ظاهر شد و برای محافظت از آن ، به دور این شهر یک حصار خشتی به پهنای ۹ متر و به ارتفاع ۱۰ تا ۱۲ متر بنا شده است.
 
وی اظهار داشت: پلان شهری بدست آمده نشان از طراحی شهر به صورت هندسی دارد به طوری که خانه ها به ابعاد ۱۷٫۵ × ۱۷٫۵ متر و شبیه هم ساخته شده اند. وی که سال های طولانی سرپرست کاوش های باستان شناسی تپه هگمتانه بوده است اضافه کرد: طرح مشابه خانه ها با چرخشی ۱۸۰ درجه نسبت به هم در راستای شرقی- غربی و یا شمالی – جنوبی واقع شده اند و از سوی دیگر ارتباط بین این خانه ها نیز از طریق معابر موازی و به فاصله ۳۵ متر از یکدیگر صورت می پذیرد. 
 
صراف با بیان اینکه همه این یافته ها حاکی از نظمی هندسی در طراحی و ساخت این شهر است افزود: همه زوایای فنی و معماری رعایت شده و اتاق های این بنا مشابه و یک شکل هستند. این کارشناس بازنشسته باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور بیان کرد: این مجموعه خانه ها در کنار حصاری به قطر 9 متر با مصالح خشتی ساخته شده و برج های متصل به این حصار استحکام بیشتری از لحاظ حفاظتی و دفاعی بدان داده است.
 
صراف تصریح کرد: همه این آثار مکشوفه نشان از عظمت و اهمیت این شهر باستانی دارد و تصمیم برای ایجاد چنین مجموعه ای نیاز به وجود قدرت سیاسی در راس آن داشته است. وی افزود: طراحان، مهندسان و نقشه برداران زیادی با در اختیار داشتن امکانات مادی و نیروی انسانی این شهر را به وجود می آورند و برای جلوگیری از هجوم دشمن احتمالی نیز حصار قطوری دور آن ایجاد می کنند.
 
این سرپرست 14 فصل کاووش های محوطه باستانی هگمتانه همچنین گفت: نخستین و قدیمی ترین شی که در این محوطه کشف شد مهری با تصویر خدای بابل است. صراف با بیان اینکه ته ستون هایی نیز در این محوطه کشف شده که مربوط به دوره هخامنشیان است افزود: سکه هایی نیز مربوط به دوره سلوکی و مجسمه ای از دوره پارتی و همچنین سکه ای از دوره بیزانس و سفالی به خط پهلوی- ساسانی و دوره اسلامی از دیگر اشیا کشف شده در این محوطه است.
 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان نیز گفت: در حوزه باستان شناسی به واسطه داده هایی که از کاووش ها به دست آورد می توان بخشی از هویت ملی فراموش شده را زنده کرد. ˈعلیرضا ایزدیˈ همچنین در خصوص اهمیت باستان شناسی محوطه تاریخی هگمتانه گفت: تپه هگمتانه همچون طفل یتیمی است که هنوز کسی دست نوازش بر سرش نکشیده است.
 
ایزدی در ادامه از نبود طرح جامعی برای کاووش های محوطه های باستانی انتقاد کرد و گفت: کاووش ها بیشتر مطابق با سلایق افراد بوده و کمتر با نگاه علمی انجام می شود. وی همچنین بر اهمیت تسری داده های باستان شناسی در بین بخش های مختلف جامعه تاکید کرد و گفت: با این اقدام ارتباط مناسب بدنه جامعه با باستان شناسی برقرار می شود.
 
در این همایش یک روزه نماینده پژوهشکده باستان شناسی ایران، کاووشگر مطرح همدان ˈمهدی رهبرˈ و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان حضور داشتند و هفت مقاله برتر مربوط به تپه باستانی هگمتانه ارایه شد.