اولین همایش ملی مجازی علوم زمین

برگزاری اولین همایش مجازی ملی علوم زمین خود را در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال ۹۲

اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
 
انجمن كاوشگران جوان زمین ارومیه در راستای اهداف علمی- پژوهشی خویش و همچنین به منظور توسعه و تبادل نظر علمی و و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی مربوط به علوم زمین و به منظور بالا بردن سطح دانش زمین شناسی با بهره وری و كارآیی بیشتر در نظر دارد تا با استعانت از خداوند متعال اولین همایش مجازی ملی علوم زمین خود را در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال ۹۲بصورت مجازی برگزار نماید.
محورهای همایش:
- پترولوژی و سنگ شناسی
- زمین شناسی زیست محیطی
- زمین شناسی پزشكی
- زمین شناسی نظامی
- زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناختی
- زمین شناسی باستانی و زمین گردشگری
- زمین شناسی نفت
- زمین شناسی گیاهی(ژئوبوتانی)
- چینه شناسی و فسیل شناسی
- زمین شناسی اقتصادی معادن و كانسارها
- زمین شناسی كواترنر
- زمین شناسی دریایی
- فرصتها، تهدیدها و چالش های دریاچه ارومیه از نظر زمین شناسی و زیست محیطی
- رسوب شناسی و محیط های رسوبی
- فناوری های نوین زمین شناسی
- زمین شناسی استان آذربایجان غربی
- كاربرد نوین زمین شناسی در علوم دیگر

رئیس همایش:  مهندس مسعود حبشی رضائیه
دبیر همایش:  دكتر راضیه محمدی
مسئول اجرائیات: مهندس كوروش اظهری
مسئول دبیرخانه:  مهندس فرناز فیاض زر طلب
 
اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: 04413450392 - 09355914189
فکس دبیرخانه: 04413450392
وب‌سایت: http://www.geocku.ir