(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

بیمه البرز: پوشش اپوکسی پارکینگ

بیمه البرز: پوشش اپوکسی پارکینگ

۱۰۸۹

تهیه مصالح و اجرای بتن کفسازی به همراه تهیه و  اجرای پوشش اپوکسی پارکینگ پروژه حقیقت طلب تهران


کارفرما: بیمه البرز

تهیه مصالح و اجرای بتن کفسازی به همراه تهیه و  اجرای پوشش اپوکسی پارکینگ پروژه حقیقت طلب تهران

تهیه بتن با طرح اختلاط مناسب و استفاده از الیاف فورتا و پلی پروپیلن و بهره گیری از فوق روان کننده ها جهت کاهش آب و تنظیم اسلامپ بتن -  2700 مترمربع با استفاده از رزین ماستیک، استایرن، رزین خام و خمیر مخصوص


مجوزها و استانداردها