(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

ژئوسنتتیک

لحاف بتنی (سازه کنترل فرسایش)

كاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از نفوذپذیری

سندبگ (Sand Bag)

افزایش عمر آسفالت با منسوجات پلیمری

ژئوممبرین (قسمت اول)

حوضچه تبخیر - گناوه

مطالعه و بررسی چگونگی جذب آب و توزیع رطوبت در پرده های عایق GCL

دریافت فهرست بهای آیتم های ژئوسنتتیکی

کاربرد ژئوتکستایل در صنایع کف‌پوش

ژئوسنتتیک چیست؟

ایزولاسیون دریاچه سد خوانسار

ژئوکانتینر ها (Geocontainer)

ژئوگریدها (geogrids)

روش های کنترل فرسایش خاک با هدف بهره وری کشاورزی

پژوهش: مقایسه عملکرد بسترهای مسلح با ژئوسنتتیک صفحه ای و سلولی در یک مدل آزمایشگاهی

علائم اختصاری انواع ژئوسنتتیک ها

پژوهش: بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده

تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای

ژئوتكستایل چیست؟

مقایسه کاربردی پوشش‌های بتنی و ژئوسنتتیکی در کانال های انتقال آب

ارزﻳﺎبی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ کششی ژﺋﻮﮔﺮید در اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﺧﺎك – ژﺋﻮﮔﺮید

پدیده فرسایش خاک و بررسی علمی تکنولوژی جلوگیری از آن

آسترهای محافظ خاکهای رسی (GCL)

ژئوممبرین (قسمت دوم)

دیمپل شیت (Dimpled Sheet)

تارا - عسلویه فاز 19

پژوهش: مقاوم سازی راه آهن در مقابل بارهای وارده با استفاده از ژئوسنتتیك ها

ژئوسل (Geocell)

ژﺋﻮﮔﺮید و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

ویژگی ها و کاربرد ژئوسنتتیك ها در سدها

ژئودرین (Geodrain)

پژوهش: مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر فیلترها و جداکننده های خاک – ژئوتکستایل

اثر ژئوسنتتیک ­ها بر عمر خستگی روسازی­ های آسفالتی

GCL چیست؟

بررسی رفتار دینامیكی ماسه ریز مسلح شده با الیاف ژئوتكستایل در جعبه چندلا (مورق) بر روی میز لرزه

ژئوممبران (Geomembrane)

ژئوسنتتیك و كاربردهای آن در راه آهن

ژئوگرید؛ مسلح کننده آسفالت و تثبیت بستر

ژئوتیوب (Geotube)

ژئومت ها (Geomat)

ژئوتکستایل

ساحل سازی بوشهر

ژئوگرید (Geogrid)

ژئوتکستایل (Geotextile)

ژئوتیوب، ژئوبگ، ژئوکانتینر، مزایا و کاربردها

معرفی ژئوسنتتیک ها و کاربرد آنها در عمران

بررسی بازار ژئوتکستایل در جهان

کاربری ژئوتکستایل بعنوان فیلتر در سدهای خاکی

ژئوتکستایل ها (Geotextils)

مطالعه تأثیر آرایش ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری خاک دانه ای

مجوزها و استانداردها