هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- تهران ۹۶

حضور پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (تهران ۹۶)

شرکت پردیس سازان یکتا حضور مخاطبان عزیز را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (تهران ۹۶) گرامی می دارد.

تاریخ نمایشگاه: شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ تا سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

زمان بازدید: ۱۰ الی ۱۸