(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

پروژه مسکونی خاطره

پروژه مسکونی خاطره

۱۹۷۳

تهیه نظارت و اجرا مواد آب بند و اجرای بتن آب بند در پروژه مسکونی خاطره

مواد مصرفی:
- کریستال شونده هیدروسل
- فوق روان کننده HP-B و HP-S
- واتراستاپ هیدروفیلی


تهیه نظارت و اجرا مواد آب بند و اجرای بتن آب بند در پروژه مسکونی خاطره. بتن ریزی دیواره و فونداسیون

مواد مصرفی:
- کریستال شونده هیدروسل (hydrocell)
- فوق روان کننده HP-B و HP-S
- واتراستاپ هیدروفیلی

 

مزایای استفاده از هیدروسل:
• قابل اجرا بر روی سطح مرطوب
• مقاوم در برابر فشار هیدرو استاتیک بالا
• ایجاد لایه‌ای یکپارچه و دائمی با بتن زیر
• مقاوم در برابر آفتاب و ایجاد امکان تنفس در بتن
• مقاوم در برابر مواد شیمیایی در محدوده 3-11=pH
• قابل اجرا از هر دو قسمت مثبت و منفی و بر روی بتن کهنه و نو

 

 


مجوزها و استانداردها