(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

۴۱۷۲

معادن

محصولات این بخش در یک نگاه:
- ژئوممبران پلی اتیلنی (HDPE)
- جی سی ال (GCL)


ممانعت از ورود شیرابه های حاصل از مواد مذاب که بعضا سمی نیز می باشند و موجب آلودگی آبهای زیرزمینی می گردند از دغدغه هائی بوده است که به تازگی مورد توجه محیط زیست نیز قرار گرفته و به همین خاطر با بهره گیری از انواع ژئوممبران پلی اتیلنی (HDPE) و یا جی سی ال (GCL) می توان این مشکل را با هزینه ای قابل قبول و با سرعت بسیار زیاد حل نمود و یا به حداقل ممکن کاهش داد.


مجوزها و استانداردها