(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

۴۱۰۱

نفت، گاز و پتروشیمی

محصولات این بخش در یک نگاه:
- انواع ژئوممبران
- ژئودرین (یونی درین)
- ژئونت


در این حوزه قابلیت های زیادی از کاربرد مصالح ژئوسنتتیک وجود دارد مانند: ساخت مخازن آب بوسیله عایق های ژئوممبران و ساخت حوضچه های تبخیر در راستای حفظ محیط زیست همچنین عایق بندی مخازن نگهداری سوخت که به لطف استفاده از انواع ژئوممبران و زهکش (ژئودرین) آینده محیط زیست پیرامون آنها حفظ و حراست می گردد. یکی دیگر از کاربردهای ژئوسنتتیک ها، استفاده از ژئونت ها جهت حفاظت از لوله های انتقال انرژی مدفون در خاک به هنگام ریختن مصالح سنگی در روی آنها می باشد.


مجوزها و استانداردها