مطالعه تأثیر آرایش ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری خاک دانه ای

در این پژوهش تأثیر استفاده از ژئوتکستایل در بهبود ظرفیت باربری خاک ماسه ای بابلسر (سواحل خزر) مورد بررسی قرار می گیرد.

نویسندگان: 
     عیسی شوش پاشا [استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل]
     یاشار توانگر [دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل]
 
خلاصه:
 در این پژوهش تأثیر استفاده از ژئوتکستایل در بهبود ظرفیت باربری خاک ماسه ای بابلسر (سواحل خزر) مورد بررسی قرار می گیرد. برای بررسی ظرفیت باربری پی و تعیین تأثیر فاکتورهای گوناگون از جمله عمق لایه مسلح شونده، فاصله بین لایه های تسلیح و فاصله بین اولین لایه مسلح کننده تا زیر پی با فرض همگن بودن خاک از نرم افزار Plaxis که بر پایه المان محدود می باشد استفاده شده است و در نهایت حالت بهینه و اقتصادی پیشنهاد شده است. نتایج بررسی نشان می دهند که مسلح سازی خاک با ژئوتکستایل در تمام حالات باعث افزایش ظرفیت باربری پی می شود و در حالت بهینه نسبت ظرفیت باربری 2 بدست آمده است. 

کلمات کلیدی: مسلح سازی، ژئوتکستایل، ژئوسنتتیک، زهکش

مقدمه
در تعریف کلی، ژئوسینتتیک ها منسوجات و یا ورقه هایی ساخته شده از الیاف نفتی هستند که خاصیت اصلی آن ها فسادناپذیری در مقابل عوامل خورنده درون خاک است، لذا کاربردهای فراوانی در مهندسی خاک و بهبود کیفیت خواص گوناگون خاک دارند طبق استاندارد ASTM D-4439 ژئوسینتتیک محصولی صفحه ای شکل است که از مصالح پلیمری ساخته می شود و با خاک، سنگ و یا دیگر مصالح مرتبط ژئوتکنیکی، در سازه ها و پروژه های ساخته بشر استفاده می شود. از مزیت های ژئوسینتتیک میتوان به افزایش ظرفیت باربری خاک ضعیف به کمک توزیع بار، کاهش ضخامت لایه های خاکریز، جلوگیری از اختلاط مصالح مرغوب خاکریز در مصالح نامرغوب بستر نام برد. از خانواده ژئوسینتتیک ها می توان به ژئوتکستایل اشاره نمود. شکل ظاهری ژئوتکستایل ها به صورت پارچه می باشد که در اندازه های مختلف و متنوع تهیه و به بازار عرضه می گردد طبق استاندارد ASTM D-4439 ژئوتکستایل یک ژئوسینتتیک تراوا است که فقط شامل پارچه می باشد. از کاربردهای ژئوتکستایل می توان به جداکننده لایه ها، لایه فیلتر کننده، لایه زهکشی کننده، کنترل فرسایش و مسلح کننده لایه ها نام برد.