(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

رضایتمندی مشتریان

۳۷۵۶

شرکت پردیس سازان یکتا، در جهت رضایتمندی مشتریان، همواره کوشیده است تا بهترین محصولات را - به همراه خدمات باکیفیت، منطبق با متدولوژی روز دنیا - به مشتریان ارزشمند خویش ارائه نماید.

در اینجا نامه رضایتمندی برخی از مشتریان شرکت پردیس سازان یکتا را مشاهده می نمایید:

 

پردیس سازان یکتا - رضایتمندی مشتریان نامه رضایتمندی وزارت نیرو از شرکت پردیس سازان یکتا

پردیس سازان یکتا - رضایتمندی مشتریان نامه رضایتمندی شرکت مهندسی تارا از پردیس سازان یکتا

پردیس سازان یکتا - رضایتمندی مشتریان نامه رضایتمندی شرکت مقطع افراز از پردیس سازان یکتا

 

مجوزها و استانداردها